28 juni 2021: online studiemiddag voor STW’ers, door STW’ers en Webinar met Peter Rober!

Ben jij erbij op 28 juni? Dan organiseert de NVRG een online studiemiddag speciaal voor STW’ers, door STW’ers! Deze eerste studiemiddag speciaal voor STW’ers gaat over het thema ‘Diversiteit en meerstemmigheid’. Veelgevraagd spreker en gezinstherapeut Peter Rober opent de middag met een webinar. Na de pauze kun je vervolgens in twee workshoprondes kiezen uit tien(!) verschillende workshops die allen worden gegeven door STW’ers. Als bonus bieden we je na afloop, gedurende een maand, de mogelijkheid om 9 van de 10 workshops terug te kijken via het besloten NVRG vimeo platform. Je vindt de aanmeldknop en alle informatie over de studiemiddag hieronder.

Ken je STW’ers (in opleiding) die geïnteresseerd zijn? Deel deze aankondiging dan vooral: alle STW’ers zijn welkom, in opleiding of al afgestudeerd, NVRG-lid of geen NVRG-lid!

human-2944065_640
Datum en tijdstip:
2021-06-28T13:00:00 2021-06-28T17:15:00
Locatie:
Online
Adres:


Aanmeldperiode:
AANMELDEN

THEMA

Diversiteit en meerstemmigheid

Diversiteit vinden we terug in de veelheid van werksettingen en contexten, én in de verschillende manieren van werken van STW'ers. Meerstemmigheid heeft allereerst te maken met de autonome stemmen van STW'ers zelf en ten tweede met het feit dat STW'ers altijd proberen meerdere stemmen aan het woord te laten in de (behandel)kamer. Tot slot kun je bij meerstemmigheid natuurlijk nog denken aan de innerlijke stem van zowel cliënt als STW'er.

PROGRAMMA

13.00-13.15    Inloop en digitaal ontvangst

13.15-13.30    Opening door Erik van de Kraats (NVRG-opleider/supervisor)

13.30-15.00    Presentatie Peter Rober “Feedback gericht werken en de complexe alliantie in de gezinstherapie”

15.00-15.15    Vragen aan en dialoog met Peter Rober

15.15-15.30    Pauze

15.30-16.00    Workshop: 1e ronde; 10 workshopgevers: STW in diverse werkvelden, verbale en non-verbale vormen van systeemtherapeutisch werk

16.00-16.15    Pauze

16.15-16.45    Workshop: 2e ronde; 10 workshopgevers. STW in diverse werkvelden, verbale en non-verbale vormen van systeem therapeutisch werk

16.45-17.15    Plenair: terugkoppeling workshops

PRESENTATIE

Peter Rober over “Feedback gericht werken en de complexe alliantie in de gezinstherapie”

“Wetenschappelijk onderzoek toont dat de therapeutische relatie erg belangrijk is voor het resultaat van psychotherapie. Dat geldt ook voor gezinstherapie, maar in gezinstherapie en in systeemtherapeutische gesprekken van de STW’er is de alliantie erg complex. De grote uitdaging voor de gezinstherapeut en de STW’er is vaak: Hoe kan ik bijdragen tot een goede alliantie waarin alle gezinsleden zich betrokken voelen en zich engageren in de therapie?  In het zoeken naar die goede alliantie is het feedback gericht werken een nuttig hulpmiddel.”

Peter Rober is klinisch psycholoog en gezinstherapeut in Context, het centrum voor relatie- en gezinstherapie van het UPC KU Leuven. Hij is er onder meer verantwoordelijk voor de postgraduaatopleiding relatie- en gezinstherapie. Verder is hij als hoogleraar verbonden aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Peter Rober is auteur van de boeken zoals Lief en Leed, Verhalen uit de praktijk van de psychotherapeut (Acco, 2017), Samen in gezinstherapie: Over afstemming en dialoog in de gezinstherapeutische praktijk (Pelckmans Pro, 2017). Hij heeft ook een kanaal op YouTube.

WORKSHOPS

Workshop 1: STW in de Infant Mental Health therapie

Lucet van Loveren. STW, IMH specialist en Floorplay specialist. In 2018 samen met Bas Doms gestart met een eigen praktijk, Praktijk BOKS. Dit staat voor Behandeling Ouder Kind Systeem. Lucet neemt de Infant Mental Health cliënten onder haar hoede. Lucet en Bas werken enkel systemisch, komen altijd bij de cliënten thuis en vaak ook op de scholen en kinderdagverblijven van hun cliënten (0-18 jaar). Vanuit de gemeente en jeugdartsen krijgen zij ook diagnostische vragen, waarbij dan wordt samengewerkt met een klinisch psychologe, die tevens verbonden is aan Praktijk Boks. Voorheen werkte Lucet bij de SGGZ instelling, Altrecht bij Poli Het Jonge Kind, ruim 12 jaar op de afdeling IMH en ontwikkelingsstoornissen, veelal ASS gerelateerd. In de workshop wordt er aan de hand van een videofragment uitgelegd wat de IMH visie is en zien we wat er gebeurt als er spanning in de ouder-kind relatie is. Middels mentaliserende bevorderende vragen wordt er een stap gemaakt om de hechtingsrelatie tussen ouder(s) en kind te bevorderen. 

Workshop 2: STW met SOLK-problematiek(Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten)

Fiona Laseur. SPV, STW. Werkzaam in Tergooi ziekenhuizen op de poli psychiatrie. Sinds tien jaar Specialisatie SOLK problematiek. Daarvoor had Fiona twintig jaar klinische ervaring met cliënten met angst, depressie, eetstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Haar passie gaat uit naar het betrekken van het hele systeem bij de behandeling, te kijken vanuit de verschillende perspectieven en de geïdentificeerde cliënten en het systeem op alle niveaus mee te nemen en te stimuleren om in zijn en haar kracht te komen. 

Workshop 3: STW in Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag 

Silvan Tijhuis. STW, Ambulant Gezinsbehandelaar bij Pactum- Jeugd- en opvoedhulp regio Deventer e.o. Silvan heeft vijftien jaar werkervaring in de residentiele jeugdzorg op leefgroepen en ruim 3 jaar werkervaring als gezinsbehandelaar, waarbij het werkgebied landelijk was. Aan de hand van een casus en een oefening deelt hij zijn positieve ervaringen met de methodiek Verbindend Gezag en Geweldloos verzet en zet hij je misschien op een ander spoor in je werk.

Workshop 4: Hoop doet leven! Over de kracht van systeemtherapeutisch werk binnen de forensische behandelsetting 

Inge Kerstjens. STW, werkzaam als systeemtherapeutisch werker binnen de klinische behandeling in de forensische psychiatrie. Inge heeft een achtergrond in jeugdzorg, is deskundig op het gebied van huiselijk geweld, veiligheid, multi-stresssituaties en m.b.t. de ketensamenwerking. Inge werkt vanuit de samenwerkingsgerichte, narratieve en oplossingsgerichte methodiek. 

Workshop 5: Gezin in beweging.Dans- en bewegingstherapie en systeemtherapeutisch werken 

Inéz van Heijningen. Werkzaam als dans- en bewegingstherapeut en systeemtherapeutisch werker bij Familysupporters en Semmi begeleiding. Inéz werkt voornamelijk met gezinnen waarbij de aanmelding bij het kind begint. Het kind laat bepaald gedrag zien waar ouders een hulpvraag over hebben. In de therapie wordt er gekeken middels dans- en bewegingsvormen waar het gezin precies tegenaan loopt. Het gezin oefent in de therapie om het op een andere manier op te lossen, door middel van doen én ervaren hoe ze anders met elkaar kunnen omgaan en reageren op elkaar.  

Workshop 6: Kleur in de relatie

Edith van Manen. STW, Vaktherapeut beeldend bij GGZ Zoetermeer en als zelfstandige bij De Spreekkamer Rotterdam. Edith is gespecialiseerd in schematherapie, zowel individueel als met groepen. Sinds drie jaar combineert Edith waar nodig haar ervaring als systeemtherapeutisch werker met vaktherapie bij relatieproblematiek. Samen iets maken geeft veel informatie en/of verbinding. 

Workshop 7: STW en Dementie 

Lydia Bos. STW, Casemanager Dementie bij Woonzorgconcern IJsselheem en maatschappelijk werker bij revalidatiecentrum de Vogellanden. Vanuit de thuisbegeleiding is Lydia als maatschappelijk werkster in de ouderenzorg gerold. Ze begeleidt cliënten en hun systeem bij de diagnose Dementie of waar vermoedens van dementie zijn. Op haar fiets komt Lydia bij de mensen thuis. Haar expertise zijn echtparen en jonge mensen met Dementie. Daarnaast werkt Lydia als maatschappelijk werkster bij het revalidatiecentrum de Vogellanden. Hier behandelt ze revalidanten en hun systeem die net een CVA hebben doorgemaakt in een multidisciplinaire setting. Thema's die veel voorkomen zijn rouw en verlies. 

Workshop 8: STW midden in de wijk 

Elly Vogel. STW. Elly werkt in een wijkteam in Amersfoort met veel inwoners met meervoudige problematiek. De wijk heeft veel inwoners die afkomstig zijn uit allerlei culturen. Zij werkt hier sinds de start van de wijkteams in 2014. Daarvoor werkte zij als opvoedondersteuner voor mensen met een beperking. "Werken in een wijkteam is werken bij de inwoners thuis. Vaak in situaties waar de nood hoog is. Doen wat nodig is in de samenwerking met het hele systeem: een hele uitdaging! " In de workshop laat ze voorbeelden zien uit de dagelijkse praktijk van het wijkteamwerk. Hoe blijf je systemisch kijken in de hectiek van alledag? Wat werkt? Wat doe je anders? Hoe houd je dat vast? Kortom: een workshop vol inspiratie voor het werk als STW'er in een wijkteam.

Workshop 9: Congruentie: STW & Paardencoaching 

Linda Bentvelzen. STW. Linda werkt al meer dan 15 jaar in de jeugdhulpverlening waarbij zij de laatste acht jaar werkzaam is op de jeugdafdeling in de verslavingszorg. Hier werkt ze voornamelijk in en met gezinnen. Sinds haar opleiding STW voert ze een groot deel van de systeemtherapeutische behandelingen van haar afdeling uit. Begin dit jaar is Linda naast haar baan gestart met een eigen praktijk. Daarin richt ze zich op systemische hulpverlening. Zowel gezinnen als stellen kunnen zich bij haar praktijk aanmelden. Omdat Linda vrij woont met paarden aan huis wilde ze deze ontspannen leefwijze graag integreren in haar werk. Naast systeemvragen biedt Linda ook de mogelijkheid van paardencoaching aan. Ze merkt dat paarden een heel rustgevende en helende werking hebben op mensen. “Dit in combinatie met bepaalde non verbale interventies die je met behulp van paarden in kan zetten maakt dit een unieke combinatie om als mogelijkheid in te kunnen zetten in het systemische werken. Omdat ervaren ons soms zoveel meer kan vertellen dan woorden alleen”. 

Workshop 10: STW in de wereld van eetstoornissen

Marieke Jansen, STW bij Amarum Zutphen, expertisecentrum voor eetstoornissen. Ze heeft acht jaar werkervaring binnen het werkveld van eetstoornissen, de laatste drie jaar in de rol van STW’er. Ze werkt veelal met ouders van aangemelde jongeren met een eetstoornis. Ze neemt je op creatieve wijze mee in de Maudsleymethode en Family Based Treatment (FBT) waarbij ouders ingezet worden als bondgenoten van het kind en ze weer de regie over ‘het eten’ terugkrijgen oftewel de eetstoornis uit hun gezin te verbannen.

PLAATS EN TIJDSTIP

Via Zoom: maandag 28 juni 2021 van 13:00-17:15 uur

ACCREDITATIE

NVRG: 4 PE-punten
SKJ: aangevraagd

INVESTERING (incl. btw)

  • NVRG-leden STW (Lid in Opleiding en Lid) € 55,00
  • STW-cursisten die nú de opleiding STW volgen ontangen 10 euro groepskorting en betalen € 55,00 i.p.v. € 65,00
  • Opgeleid tot Systeemtherapeutisch werker en geen lid € 65,00

Speciale aanbieding: gratis deelname bij aanvraag STW-lidmaatschap (LIO of LID) tussen 15 april en 15 juni a.s. (contributie per 1 juli, Lid in Opleiding STW: half jaar € 65,65; contributie LID STW half jaar € 85,30).

Voor meer informatie over het Lidmaatschap, hier de voordelen op een rij.

 

AANMELDEN