13 juni 2024: Uitwisselingsavond 'Het verankeren van de systeemvisie in de werkcontext'

Hoe kun jij als systeemtherapeut, van een vrijgevestigde praktijk/ kleine instelling waar multidisciplinaire behandeling aan jeugdigen en hun gezin bieden wordt geboden, bijdragen aan het verankeren van de systeemvisie in de werkcontext? De NVRG organiseert hierover een praktijk/uitwisselingsavond op donderdag 13 juni 2024 te Arnhem. 

Skibordjes


Uitwisselingsavond op 13 juni a.s. 

Tijdens deze uitwisselingsavond willen we in dialoog stilstaan bij een aantal punten die raken aan het verankeren van de systeemvisie, zowel intern in de eigen werksetting, als extern in het zorglandschap. Dit initiatief werd mede ingebracht door Manon Relou, praktijkhouder van praktijk Relou, die haar praktijk ter beschikking stelt voor deze avond.

De hervormingsagenda jeugd 2023-2028 zet een koers in om, zorglandschap breed, een omslag te maken van een individuele focus (op het kind) naar een contextgerichte focus, helemaal op het lijf geschreven van de systeemtherapeut.  Als NVRG ondersteunen wij deze koers en hebben we de overtuiging dat onze leden daar een betekenisvolle bijdrage aan leveren.

Een systeemtherapeut staat nooit op zichzelf, aangezien hij/zij ook een onderdeel is van een bredere (werk)context. Met de systeemvisie in gedachten weten we dat inbedding van de systeemvisie in de bredere werkcontext nodig is om tot de gewenste verandering te komen. Dat roept de volgende vraag op:

Hoe kunnen vrijgevestigde praktijken/ kleine instellingen een bijdrage leveren aan verdere verankering van de systeemvisie?

Wij denken aan de volgende punten ter bespreking:

De samenwerking met gemeenten:

  • Hoe kun je samen met wijkteams en beleidsmakers optrekken om de (systemische) koers van de hervormingsagenda te gaan varen?

De verantwoordelijkheidsverdeling binnen multidisciplinaire samenwerkingen:

  • Wat zijn taken en bevoegdheden van de systeemtherapeut in een behandelteam?
  • Wordt de NVRG-geregistreerde systeemtherapeut (ongeacht onderliggend beroep) al dan niet ingezet als regiebehandelaar?
  • Indien van toepassing: welke dilemma’s kom je hierin tegen?
  • Hoe opereer je als werkgever binnen het juridische en interne samenwerkingskrachtenveld en wat komt hierbij kijken?

In een klein comité (maximaal 8 deelnemers) gaan we ervaringen uitwisselen en met elkaar sparren. Namens het NVRG-bestuur is Ellen Brokx aanwezig. Inbreng en/of aanvullende bespreekpunten zijn welkom.


Praktische informatie

Wanneer
Donderdag 13 juni 2024 van 17:00 – 21:00 uur incl. soep en broodjes

Locatie
Praktijk Relou, Burgemeester Matsersingel 200, Arnhem

Kosten  
Gratis

Voor wie
Vrijgevestigde Kind & Jeugd praktijken/ kleine instellingen waar multidisciplinaire behandeling aan jeugdigen en hun gezin wordt geboden. 

Aanmelden
Stuur een e-mail naar bijna@nvrg.nl met je naam, telefoonnummer, functie en naam van de praktijk/ kleine instelling. Meld je gauw aan gezien het beperkt aantal plaatsen.

 

Oproep

Deze uitwisselingsavond is gericht op kind en jeugdzorg en voor praktijkhouders en kleine instellingen. We realiseren ons dat deze thema's ook spelen binnen de volwassenenzorg, zowel binnen zelfstandige praktijken als grote instellingen. Ben je daarin werkzaam, ook dan horen we graag van jou welke onderwerpen en behoeften leven op het verankeren van de systeemvisie in de werkcontext, We willen daar als NVRG in de toekomst mogelijk een vervolg aan geven. We stellen het op prijs als je dit wilt delen via bijna@nvrg.nl

Veranderen doen we al doende, onderweg en samen met de ander.

Datum en tijdstip:
2024-06-13T17:00:00 2024-06-13T21:00:00
Locatie:
Praktijk Relou
Adres:
Burgemeester Matsersingel 200
Arnhem
Aanmeldperiode:
Aanmelden