12 april 2023: Algemene Ledenvergadering

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de NVRG vindt plaats op woensdag 12 april 2023 in De Witte Vosch, Oude Gracht 46 in Utrecht. Belangrijke onderwerpen zijn o.a. de jaarrekening en bestuursverslag 2022. Je bent van harte welkom. 

NVRG 2022 HR HOOFD Annemarie Gorissen

 

Algemene ledenvergadering

Op de agenda van de ALV staan onder meer de volgende onderwerpen: 

  • Jaarrekening 2022
  • Bestuursverslag 2022
  • Beleid en organisatie NVRG 2023 - 2025
  • Bestuursverkiezingen
  • Benoeming leden van verdienste


De volledige agenda en alle stukken kun je vanaf 5 april 2023 downloaden van de website. Alle leden die zich hebben aangemeld, ontvangen hierover nog een e-mail.


De vergadering start om 18.45 uur


Tijdschema

17.45 – 18.00 uur: inloop

18.00 – 18.45 uur: maaltijd

18.45 – 21.00 uur: ALV

21.00 – 21.45 uur: borrel


Plaats en tijdstip

De Witte Vosch, Oude Gracht 46 Utrecht

We kijken ernaar uit je op 12 april 2023 te ontmoeten.

Ben je verhinderd? Dan kun je een ander NVRG-lid machtigen een stem voor jou uit te brengen. Stuur een mail aan nvrg@nvrg.nl, dan ontvang je een machtigingsformulier. 

 

Het NVRG-bestuur:

 

Fridus van der Weijden, voorzitter
Emiel Woestenberg, penningmeester

Datum en tijdstip:
2023-04-12T00:00:00 2023-04-12T00:00:00
Locatie:
De Witte Vosch
Adres:
Oudegracht 46
Utrecht
Aanmeldperiode:
Aanmelden