11 oktober 2024: Studiemiddag WAC: Een relationeel perspectief op het herstel van trauma

De Wetenschapsadviescommissie (WAC) van de NVRG organiseert op 11 oktober 2024 een studiemiddag naar aanleiding van het verschijnen van het populairwetenschappelijk boek ‘Mag ik bij jou?’ van professor Elisa van Ee over de kracht van relaties in het herstel van trauma. Plaats: Hogeschool Viaa te Zwolle. Ben jij er ook bij?  

Mag ik bij jou


Werken aan herstel van en door relaties bij traumaklachten, met behulp van wetenschappelijke kennis en klinische ervaring


Tijdens de studiemiddag nemen Elisa van Ee, traumapsycholoog, systeemtherapeut en bijzonder hoogleraar, Wendy Boezer, systeemtherapeut, en Fons de Wolff, ervaringswerker, als collega’s werkzaam bij het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland je mee in het thema trauma en relaties. We hopen je deze middag te inspireren met wetenschappelijke kennis en klinische ervaring om bij traumaklachten te werken aan herstel van en door relaties.

Als je traumatische ervaringen meemaakt heb je de steun van je omgeving hard nodig. Tegelijkertijd wordt je omgeving ook geraakt door jouw trauma’s. Het is schrijnend wanneer je dan juist het contact met je naasten verliest, of wanneer je je als naaste realiseert dat je de ander niet kunt bereiken. In ‘Mag ik bij jou?’ beschrijft Elisa van Ee hoe je de gevolgen van traumatische ervaringen voor relaties kunt begrijpen en hoe je verbonden kunt blijven of de ander kunt steunen, zonder overbelast te raken. Deze middag onderzoeken we vanuit de wetenschap en de klinische praktijk waarom het zo belangrijk is om er na traumatische ervaringen voor elkaar te zijn, waarom het juist zo moeilijk kan zijn om de ander te bereiken of toe te laten, maar vooral wat je er aan kunt doen.

Deze studiemiddag vindt plaats op 11 oktober bij de Hogeschool Viaa in Zwolle. De studiemiddag is speciaal bedoeld voor systeemtherapeuten (in opleiding), systeemtherapeutisch werkers (in opleiding) en studenten van de master Systemisch werken met jeugd van de Hogeschool Viaa. Ook masterstudenten die interesse hebben in het werken aan herstel voor en door relaties zijn van harte welkom. 

We gaan o.a. op een actieve en creatieve wijze met elkaar in gesprek over hoe onze maatschappij een schuilplaats kan zijn voor mensen die trauma meemaken of om een andere reden in een kwetsbare periode van hun leven zijn. Ook is er ruim gelegenheid om je vragen te stellen en in gesprek te gaan over het boek, een relationeel perspectief op het herstel van trauma, en het systemisch werken in de hoog specialistische zorg.

Na deze studiemiddag heb je meer zicht op de relationele risico's en kansen na trauma. Ook heb je ideeën over de mogelijkheden om veerkracht van getraumatiseerde mensen én hun naasten te versterken. 

Programma

13.00 – 14.30 uur: Lezing en World Café
Lezing: Een relationeel perspectief op het herstel van trauma (Elisa van Ee)
World Café: Een maatschappij die een schuilplaats is voor mensen met trauma (Elisa van Ee, Wendy Boezer & Fons de Wolff)

14.30 – 14.50 uur Pauze

14.50 – 16.20 uur: Presentatie en Forum
Presentatie: Systemisch werken met mensen met ernstige traumaklachten en hun relaties: (Elisa van Ee, Wendy Boezer, Fons de Wolff)
Forum: Stel je vragen aan de auteur, de systeemtherapeut of de ervaringsdeskundige

16.20: Evaluatie en Afsluiting

 

Praktische informatie

Datum en tijdstip: vrijdag 11 oktober 2024 van 13.00 tot ca. 16.30 uur (inloop v.a. 12:30 uur) 

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVRG en NIP/NVO/SKJ

Doelgroep:

Systeemtherapeuten, systeemtherapeutisch werkers, studenten van de master systemisch werken met jeugd aan de hogeschool Viaa. Ook andere professionals en masterstudenten die interesse hebben in het werken aan herstel voor en door relaties zijn van harte welkom.  

Kosten 

Dankzij de samenwerking met de Hogeschool Viaa kunnen we een zeer gunstig tarief aanbieden voor deze studiemiddag: 

NVRG-leden € 35
Externen € 40
Masterstudenten Hogeschool Viaa: gratis. NB. Masterstudenten melden zich aan via Hogeschool Viaa.  

Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor deze studiemiddag, ontvangen in augustus/begin september een kortingscode voor aanschaf van het boek ‘Mag ik bij jou?’

 

Datum en tijdstip:
2024-10-11T12:30:00 2024-10-11T16:30:00
Locatie:
Hogeschool Viaa
Adres:
Assendorperdijk 11
8012 EG Zwolle
Aanmeldperiode:
Aanmelden

Elisa van eeElisa van Ee

Personalia

Elisa van Ee, bijzonder hoogleraar bij Radboud Universiteit, klinisch psycholoog en systeemtherapeut bij Psychotraumacentrum Zuid-Nederland, overige functies.

Wendy Boezer, systeemtherapeut bij Psychotraumacentrum Zuid-Nederland.

Fons de Wolff, ervaringswerker bij Psychotraumacentrum Zuid-Nederland

Wendy 2024, aangepastWendy Boezer, systeemtherapeut bij Psychotraumacentrum Zuid-Nederland

Presentaties / workshops

Een relationeel perspectief op het herstel van trauma: Relaties dragen bij aan het herstel van trauma. Vanuit casuïstiek onderzoeken we wat de klinische praktijk kan leren van wetenschappelijke inzichten, waarom het zo belangrijk is om er na traumatische ervaringen voor elkaar te zijn, waarom het juist zo moeilijk kan zijn om de ander te bereiken of toe te laten, maar vooral wat je als betrokkene en systemische professional kunt doen.

World Café: Op een actieve en creatieve wijze gaan we met elkaar in gesprek over hoe onze maatschappij een schuilplaats kan zijn voor mensen die trauma meemaken of om een andere reden in een kwetsbare periode van hun leven zijn.

Systemisch werken met mensen met ernstige traumaklachten en hun relaties: In de GGZ staat hoogspecialistische traumazorg voor de zorg die geboden wordt aan mensen met ernstige problematiek en co-morbiditeit die niet eerder hebben geprofiteerd van specialistische evidence-based behandelingen. Hoe geef je in een dergelijke setting een traumabehandeling vorm en waarom is systemisch werken juist dan zo belangrijk? Hoe maak je de wisselwerking tussen traumaklachten, cliënt en gezinsleden bespreekbaar? En hoe versterk je veerkracht?

Forum: Op deze middag is er ruim gelegenheid om je vragen te stellen en in gesprek te gaan over het boek, een relationeel perspectief op het herstel van trauma, en het systemisch werken in de hoog specialistische zorg.