Masterclasses

De masterclasses vinden plaats op zaterdag 25 maart 2023 van 10.50 - 12.00 uur.

NVRG UNDERCONSTRUCTION logo DEF_40 jar

 

 

1. Attachment-Based Family Therapy als roadmap voor het herstellen en/of versterken van ouder-kindrelaties


Dr. Tara Santens en Ludmilla Moons

Attachment Based Family Therapy (ABFT) is een kortdurende, systeemtherapeutische interventie waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het relatieherstel biedt en een positieve impact heeft op de (aanmeldings)klachten in gezinnen. ABFT is initieel ontwikkeld voor depressieve en suïcidale adolescenten en sluit aan bij de huidige stand van zaken in het gehechtheidsonderzoek die suggereert dat emotioneel lijden bij jongeren mede veroorzaakt, in stand gehouden of, belangrijker nog, gebufferd kan worden door de kwaliteit van gehechtheidsrelaties binnen gezinnen.

ABFT is opgebouwd uit vijf behandeltaken die fungeren als een roadmap om, doelgericht en systematisch, gezinnen te gidsen richting het primaire behandeldoel van relatieherstel. In deze masterclass zullen we het ABFT-model met zijn vijf behandeltaken toelichten en kunnen deelnemers tevens proeven van het gehechtheidsgericht werken volgens het ABFT-model. Na afloop weet je voor welke cliënten ABFT al dan niet geïndiceerd is en heb je kunnen proeven van het gehechtheidsgericht werken binnen ABFT.

Dr. Tara Santens is klinisch orthopedagoge. Ze promoveerde aan de KU Leuven is actief als coördinator en ABFT-opleider binnen het ABFT Belgium trainingscentrum en in eigen praktijk.

Ludmilla Moons is systeempsychotherapeut en medeoprichter van OverKop in Vlaanderen. Ze werkt in eigen praktijk en is opleider binnen het ABFT Belgium trainingscentrum.

 

2. Treating the Traumatized Child and Family: three essential Tools

 Scott Sells, PhD en Sophia Franssen

Trauma affects the entire family – shouldn’t our treatment do the same? This means treating trauma systemically with the entire traumatized family instead of just the child. And while we as clinicians can make some progress individually, lasting change is unlikely when the child returns to the same unchanged traumatized family.

Join Dr. Scott Sells and Sophia Franssen in this masterclass where they will teach three family systems trauma tools for assessing and treating the entire traumatized family in a new way. One of the goals of this masterclass is to be able to differentiate between event-based versus interactional trauma as it relates to assessment and treatment planning with the entire traumatized family from a structural-strategic theory lens.

Scott P. Sells, PhD, is founder of the evidence-based Family Systems Trauma (FST) Model from the US, former tenured Professor of Social Work, Savannah State University, Savannah, GA and Associate Professor at UNLV in Las Vegas, NV and author of three best-selling books.

Sophia Franssen is orthopedagoog, cognitief gedragstherapeut en GZ-psycholoog i.o. Zij werkt bij De Opvoedpoli/Care Express Haaglanden met een focus op trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

 

3. Waarom is fictie zo belangrijk? Perspectieven van literatuur en systeemtherapie (VOL)

Forugh Karimi

De bouwstenen van literatuur zijn o.a. narratieven, taal, perspectieven (soms van verschillende personages, dialogen), interactie, toon, groei, verandering (positief of negatief) en dergelijke. In (systeem)therapie spelen deze elementen ook een belangrijke rol—in interactie tussen ons en onze cliënten, en in interactie tussen de systeemleden. Wat kunnen we leren van literatuur? Wat kunnen we leren van de attitude van een goede lezer? Tijdens de masterclass komen deze vragen aan bod.

We kunnen veel leren van de attitude van romanlezers, bijvoorbeeld het met nieuwsgierigheid volgen van het verhaal, je verplaatsen in het perspectief van verschillende personages met bewustzijn van eigen emoties. We proberen ons te realiseren dat de schone kunsten, waaronder fictie, belangrijk voer zijn voor onze verbeelding. Als therapeut hebben we de verbeeldingskracht hard nodig want in die ruimte ontstaan ons inlevingsvermogen, de empathie en zelfs de ethiek. Doel van deze masterclass is bewustwording van ons manier van luisteren naar verhalen. Er is ruimte voor interactie en vragen.

Forugh Karimi is psychiater, psychotherapeut en systeemtherapeut in eigen praktijk. Haar debuutroman ‘De Moeders van Mahipar’ verscheen begin 2022. Ze is voorzitter van de afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP.

 

4. Van wie is ‘super’visie nou eigenlijk? Over leren, toe-eigenen, samen-werken & kennis-maken

Petra Deij

Supervisie wordt beschouwd als onmisbaar onderdeel van de opleidingen in de hulpverlening. Het gaat over exploreren, nieuwsgierigheid aanwakkeren, over anderen, over jezelf en over het geheel van dit alles. Net als de therapeutische relatie is de relatie tussen supervisor en supervisant een professionele alliantie, met het belangrijke verschil dat supervisie een beoordelend karakter heeft. Hoe bereiken supervisor en supervisant met elkaar een relatie waarin geleerd kan worden, waarin verschillen in positie erkend worden zonder verlammend te werken? Wie doet wat, en hoe, welke verantwoordelijkheden horen waar, hoe maakt ieder de supervisie tot een succes?

Supervisie ontvangen en geven is iets dat te leren valt. Dit (ruime) uur is nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die met supervisie te maken heeft en niet alleen voor supervisoren. In een ‘warm lab’ gaan we aan de slag om verder te onderzoeken waar een goede supervisierelatie voor ieder van ons aan moet voldoen. Je krijgt (meer) zicht op wat voor jou belangrijk is in supervisie en wat je hierin van de ander en van jezelf, hoopt of verwacht.

Petra Deij werkt als systeemtherapeut en opleider in de sGGZ, in eigen praktijk en Systeemschool Utrecht. Ze is promovendus aan de University of Bedfordshire, waarbij zij onderzoek doet naar de totstandkoming van de supervisierelatie.

 

5. Een transdiagnostisch en emotiegericht perspectief op gezinstherapie

Lenny Rodenburg en Henk Jan Conradi

Psychische en gedragsproblemen van adolescenten kunnen veroorzaakt en versterkt worden door heftige ruzies of juist de afwezigheid van contact tussen kinderen en hun ouders. Een belangrijk onderliggend transdiagnostisch proces hierbij is disfunctionele emotieregulatie en stresshantering die samenhangt met onveilige hechtingsrelaties binnen het gezin. In deze masterclass maak je kennis met de transdiagnostische achtergrond en interventies van structured Emotionally Focused Family Therapy (EFFT).

De opzet en uitwerking van emotion focused enactments om veilige hechting tussen ouders en kind te bevorderen, komt aan bod. Daarbij besteden we aandacht aan de vraag waar de soms heftige of afwezige reacties van de ouders op hun kinderen vandaan komen en waarom het belangrijk is aandacht te besteden aan de intergenerationele oorsprong van onveilige hechting van de ouders. We nodigen de deelnemers uit tot discussie over het nut en beperkingen van een transdiagnostische perspectief op psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Ook delen we de stand van zaken van lopend onderzoek in samenwerking met UVA en UU naar de effectiviteit van gestructureerde EFFT.

Lenny Rodenburg is klinisch psycholoog, systeemtherapeut, opleider, supervisor en leertherapeut NVRG en gecertificeerd EFT-therapeut. Ze werkt in eigen praktijk als docent bij de Stichting EFT, RINO Groep Utrecht en Amsterdam.

Henk Jan Conradi is assistent professor verbonden aan de programmagroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij is basistherapeut EFT en cognitief gedragstherapeut VGCt.

 

6. Trauma en dan? Over gevolgen en interventies voor de getraumatiseerde en de omgeving (VOL)

Patricia Dashorst, Carien de Kloet en Marielle Hoekstra

Wanneer blootstelling aan een schokkende gebeurtenis bij een individu diepe wonden achterlaat spreken we van een traumatische gebeurtenis. In sommige gevallen kan dat psychiatrische klachten zoals depressie, angst, posttraumatische stress stoornis of een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling tot gevolg hebben. Deze klachten kunnen op hun beurt weer belastend en soms traumatiserend zijn voor gezinsleden en andere naasten. Daarom is het belangrijk  oog te hebben voor de verschillende niveaus waarop de gevolgen van een traumatische gebeurtenis door kunnen werken: het individu (microniveau), de getraumatiseerde, met effect op de gezinsdynamiek en directe naasten door veranderende  rollen en patronen (mesoniveau) en op de maatschappij (macroniveau) zoals school en werk.

In deze masterclass wordt theorie afgewisseld met videofragmenten en oefenen we met specifieke interventies. Je vergroot je kennis en ontdekt praktische en leuke tools voor het weken met getraumatiseerden, hun gezinnen en belangrijke anderen.

Patricia Dashorst is psychiater, systeemtherapeut en supervisor, psychotraumatherapeut, opleider aios psychiatrie en werkzaam bij ARQ Centrum’45.

Carien de Kloet werkt als psychiater en systeemtherapeut bij GGZ Rivierduinen, polikliniek bipolair, polikliniek complex trauma en polikliniek Kind en Jeugd.

Marielle Hoekstra is GZ-psycholoog en sinds ruim twee jaar werkzaam voor Mental Health Caribbean op Bonaire, met aandacht voor KOPP/KOV kinderen.  

 

 

7. Systemische exposure bij meervoudig trauma in gezinsrelaties (VOL)

Kris Decraemer

In deze masterclass stellen we een systemische exposure-werkwijze voor om met jongvolwassenen en volwassenen te werken. In het hart van gezinsrelaties en intieme relaties werden zij op langdurige wijze met geweld, afwijzing of emotionele verwaarlozing geconfronteerd. De impact van contexten, wisselwerkingen en beïnvloedingen komt zo sterk bovendrijven, dat de cliënt zélf eigen verzet en weerwerk, dwingende gezinspatronen en begrensde invloedsmogelijkheden opmerkt en nieuwe reflecties krijgt op vroegere en actuele relationele patronen. Het actief binnenbrengen van derden in sessies maakt een transfer mogelijk naar betekenisvolle anderen. Deze systemische exposure behandeling wordt geïllustreerd aan de hand van een casus.

Je verwerft inzicht in een systemische kijk op trauma exposure bij meervoudig hechtingstrauma. Je krijgt inzicht in de opbouw van dit exposure traject. Je maakt kennis met de verschillende faseringen en methodische leidraden en verwerft een kijk op de gevarieerde effecten van dit afgebakende trauma-behandeltraject.

Kris Decraemer werkt als geassocieerd opleider, psychotherapeut en mediator aan de interactie-academie.be www.interactie-academie.be

 

8. Hoe vele ogen nieuwe mogelijkheden ontdekken. Ervaringen uit het forensisch werkveld in prikkelende scènes 

Theater Buiten de Muren, Petra van den Brand en Eva Luining

Iedereen kijkt anders naar een situatie. Je neemt daarin je eigen normen en waarden mee . Deze masterclass toont prikkelende verrassende situaties die je tegen kunt komen als systeemtherapeut in het dagelijks werk. We kijken op interactieve wijze welke communicatietools je kunt gebruiken en hoe we kunnen leren van elkaars expertise. Daarnaast ontdek je hoe mooi het is om na de scène in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen. Want doordat zij de casuïstiek in scènes uitspelen, zet dit het denken net even op een ander spoor.

In deze masterclass leer je je referentiekader van waaruit je handelt, te delen. Het kritisch denken wordt aangezet in direct zichtbare situaties die acteurs en ervaringsdeskundigen voor de deelnemers van de workshop uitspelen. Met begeleiding van de gespreksleider geef je gedragsmogelijkheden voor de situatie en bouw je voort op elkaars zienswijze, waarbij alle perspectieven waardevol zijn in een complex dilemma.

Petra van den Brand en Eva Luining zijn ambassadeurs van de Van der Hoevenkliniek, die via het platform Theater Buiten de Muren programma’s ontwikkelen.

Theater Buiten de Muren is een professioneel platform dat zich toespitst op maatschappelijk, ervaringsgerichte projecten en voorstellingen. Ze ontwikkelen interactieve trainingen en workshops op gebied van communicatie en gedrag voor organisaties, opleidingen en professionals in de gezondheidszorg en cultuursector. Deze ontwikkelen zij samen met patiënten uit de forensische zorg zodat zij hun ervaringen kunnen inzetten en tegelijkertijd aan persoonlijke vaardigheden kunnen werken

 

9. Gezinstherapeut zijn in de sessie (VOL)

Peter Rober

Bij de gezinstherapeut in actie is vaak weinig tijd voor expliciete reflectie. Veel van de acties van de therapeut in het proces van een gezinstherapiesessie zijn in de eerste plaats intuïtief en lichamelijk.  Eerst is er de ander, en meteen heeft ons lichaam een reactie. Maar de therapeut is bij momenten ook op een andere manier aanwezig in het proces. Met enige vertraging zijn er ons denken, onze reflecties, onze hypothesen. Deze langzamere en verder weg gelegen cognitieve activiteit staat in constante spanning met onze onmiddellijke reacties; het versterkt ze, corrigeert ze, inhibeert ze. Alsof we onze eigen zelfsupervisor zijn.

Omgaan met de spanning tussen onze lijflijke onmiddellijke responsiviteit en onze zelfsuperviserende reflecties kan worden gezien als de belangrijkste uitdaging van een therapeut in het proces van gezinstherapie. In deze masterclass gaan we op deze spanning dieper in. De deelnemers zullen betrokken worden door ervaringsgerichte oefeningen. Door zelfreflectie krijg je meer zicht op de cognitieve processen die spelen wanneer we in de gezinstherapeutische sessie ondergedompeld zijn.

Peter Rober is hoogleraar aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven.  Hij is klinisch psycholoog en gezinstherapeut en auteur van diverse boeken.

 

 

10. Destabilisatie van het netwerk van traumasymptomen (VOL)

Peter Adriaenssens

Destabiliserend werken bij trauma gaat verder dan de beperking van de impact van negatieve symptomen. Het gaat om het aanraken van terugkerende scripts, deze te bewerken vanuit nieuwe, zo mogelijk onverwachte ervaringen waarbij de persoon aan flexibiliteit wint in gedrag, voelen, denken. Complex lijden verdedigt zich tegen verandering.

De stress voor de (psycho)therapeut de symptomen te verergeren, kan terughoudendheid oproepen en onbedoeld stabilisatie van verschuivende symptomen bevorderen. Interventies die destabiliserend werken moeten een kans krijgen bij trauma psychotherapie omdat ze de cliënt de toegang openen tot onderbenutte vaardigheden en impliciete kennis. In deze masterclass leer je welke destabiliserende interventies je kunt inzetten bij traumasymptomen.

Peter Adriaenssens is emeritus professor jeugdpsychiatrie aan de KU Leuven 1987-2019, directeur Centrum Trauma & Kindermishandeling Leuven, opleider en systeemtherapeut in eigen praktijk