Keynotes vrijdag en zaterdag

De keynotes vinden plaats op vrijdag 24 maart en zaterdagochtend 25 maart 2023. 

NVRG UNDERCONSTRUCTION logo DEF_40 jar


Ontrafelen van trauma en weven van veerkracht.
Speelse ontdekkingstochten met kinderen, families en hun netwerken

Sabine Vermeire

Vrijdag 24 maart 10.20 – 11.00 uur

Traumatische en ingrijpende gebeurtenissen in de kindertijd kunnen zowel fysiek, emotioneel als psychisch wonden slaan. Ook de relationele en sociale geraaktheden trekken diepe sporen. Doorheen de tijd kunnen uiteenlopende moeilijkheden de bovenhand nemen en zich nestelen in en tussen kinderen, ouders en de vele betrokkenen. Vanuit veilige grond onderzoeken we samen met kinderen, gezinnen en netwerken de vele tentakels van trauma en faciliteren we een gevoel van ‘agency, belonging en coherentie’. We initiëren nieuwe relationele dansen en narratieven die hoop creëren zonder meegesleurd te worden in de vele draaikolken en stroomversnellingen. In steeds wijdere kringen weven we veerkracht bevorderende netwerken.

In deze keynote leer je over het belang en het in de steigers kunnen zetten van een samenwerkingsrelatie met kinderen, jongeren en ook met de belangrijke betrokkenen en samenwerkingspartners bij zorgwekkende contexten, vanuit veilige grond. Je maakt kennis met een aantal speelse, systemische en narratieve ingangen en methoden die in deze contexten helpend kunnen zijn.

Sabine Vermeire is systeemtheoretisch en narratief psychotherapeut, opleider, supervisor en staflid aan de Interactie-Academie vzw. Ook is zij auteur van diverse boeken en artikelen.

VerpleegThuis

Teun Toebes

Vrijdag 24 maart van 11.00 tot 11.40 uur

Het zal niet meer lang duren of ook mensen met dementie komen de spreekkamer van de systeemtherapeut binnen. Meestal niet in eigen perspoon, maar via een kind, kleinkind of geliefde. Dementie komt steeds vaker voor en is hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden. Maar wat betekent het om met dementie te leven in onze samenleving? En hoe is het om te wonen in een verpleeghuis?

Tijdens deze keynote neemt Teun Toebes je mee in zijn ervaringen vanuit de gesloten afdeling van het verpleeghuis waar hij ruim 2,5 jaar woont. Hij vertelt over hoe hij de verbinding met zijn huisgenoten zoekt, waardoor vriendschappen tussen ontstaan en hun verhalen voortleven. Teun maakt zich hard voor een menselijk bestaan van de mens met dementie. Zijn ervaring gebruikt hij om via de politiek en (sociale)media het belang voor een betere levensstandaard voor mensen met dementie onder de aandacht te brengen.

Je maakt kennis met het perspectief van een geliefde of bewoner met dementie, je doet praktische inzichten op rondom de impact van institutionalisering op systemen en het zien van de mens in plaats van ziekte.

Teun Toebes (23) is zorgvernieuwer en staat voor een betere wereld voor mensen die leven met dementie.

 

Patterns of Interpersonal Interaction that Influence Mental Health

Karl Tomm (virtual)

Vrijdag 24 maart van 15.00 tot 15.45 uur

The systemic approach in family, couple, and individual psychotherapy prioritizes understanding the context of human behavior, thoughts, feelings, and experience. Karl and his colleagues have elaborated a model of systemic assessment that distinguishes between Pathologizing Interaction Patterns (PIPs), Healing Interaction Patterns (HIPs), Wellness Interaction Patterns (WIPs), Transforming Interaction Patterns (TIPs), Deteriorating Interaction Patterns (DIPs), Socio-Cultural Interaction Patterns (SCIPs), and Social Network Interaction Pattern (SNIPs). Distinguishing these different patterns helps provide an overall ‘map’ to guide the interventions of systemic therapists. Clarifying relevant SCIPs and SNIPs that enable, rather than restrain, the change process adds to the endurance of preferred outcomes.

Karl will present this framework and describe an application in clinical work with a specific family. Participants will distinguish different interaction patterns and recognize their effects on family members.

Karl Tomm works at the Department of Psychiatry, University of Calgary. He has been the director of the Family Therapy Program in Calgary for more than 35 years. He has developed an international reputation not only as a family therapist, major innovator, theoretician, and trainer of family therapists but also as a leader in facilitating dialogues among many of the world's family therapists.


Vrijdag 24 maart van 15.45 tot 16.30 uur

Better Results: Using Deliberate Practice to Improve Therapeutic Effectiveness

Scott D. Miller, Ph.D. (virtual)

What can mental health professionals do to enhance their performance? The available evidence makes clear that attending a typical continuing education workshop, specializing in the treatment of a particular problem, or learning a new treatment model does little to improve effectiveness.  In fact, studies to date indicate clinical effectiveness actually declines with time and experience in the field. The key to improved performance is engaging in deliberate practice.

In this presentation, the latest research on deliberate practice will be translated into concrete steps all clinicians can immediately apply in their efforts to achieve better results. The keynote aims to demonstrate learning from the evidence base that supports the use of intentional exercise to improve therapeutic effectiveness.

Scott Miller Ph.D. is director of the International Center for Clinical Excellence. Scott is a co-founder of the Center for Clinical Excellence and Chief Scientific Officer of Groupnos a collaborative care management solutions provider.

 

Over invloed en fantomen

Ellen Reijmers

Zaterdag 25 maart van 9.15 tot 9.45 uur

Wij, systeemtherapeuten en systemisch werkenden, richten ons op tussenmenselijke uitwisselingen. Invloed is een woord wat we daarbij gemakkelijk in de mond nemen. We kennen het begrip, we weten wat het betekent en we vinden het belangrijk. Maar wat zouden onze founding fathers zeggen als ze over hun graf heen konden spreken? Wat vinden zij van het invloedsconcept? Is het een bruikbaar begrip of juist helemaal niet? Ellen stelt deze vraag aan enkele pioniers. En zowaar, ze krijgt boeiende reacties.

Kom en luister naar een systemisch spookverhaal. Deze lezing geeft je meer zicht op verschillen en overeenkomsten in systemische perspectieven. Je begrijpt het onderscheid tussen moderne en sociaal-constructionistische benaderingen van de systemische praktijk.

Ellen Reijmers is klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut.  Zij is directeur van de Interactie-Academie te Antwerpen, hoofdopleider van de systeemtheoretische psychotherapie opleiding en hoofdredacteur van het Systeemtheoretisch Bulletin. Zij schreef enkele boeken, waaronder ‘Systemisch werken: een relationeel kompas voor hulpverleners’ .

 

Sibling Sexual Abuse

Iva Bicanic

Zaterdag 25 maart van 9.45 tot 10.25 uur

De gevolgen van seksueel misbruik door broers en/of zussen (sibling sexual abuse) zijn mogelijk verstrekkender dan na andere vormen van seksueel misbruik van familieleden, omdat het vaak frequenter en langduriger plaatsvindt. Omdat het vaak onbesproken blijft, worden de gevolgen ervan niet behandeld. Als het misbruik wel uit komt, is de impact groot. Ouders komen in loyaliteitsconflicten terecht en hebben vaak het gevoel dat ze moeten kiezen voor een van de kinderen, terwijl beiden behoefte hebben aan hun steun, bescherming en erkenning. Soms wijzen ouders het kind dat over de grens is gegaan af of ze benadelen hun andere kind met ongeloof of bagatelliseren (“het was maar kinderspel”). Kiezen voor de een betekent vaak kiezen tegen de ander. Een duivels dilemma voor ouders.

De key-note biedt een state-of the art overzicht van de kennis met betrekking tot sibling sexual abuse inclusief nieuwe bevindingen uit onderzoek naar sibling sexual abuse. Het is het eerste dossieronderzoek in Nederland naar deze vorm van seksueel misbruik. Na deze keynote heb je meer kennis over sibling sexual abuse, om de behandeling van slachtoffers en plegers te verbeteren

Iva Bicanic studeerde bewegingswetenschappen en psychologie aan de VU Amsterdam en is thans werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut, onderzoeker en docent. Ze is hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht en boegbeeld van het Centrum Seksueel Geweld.