3 december 2018: Nascholing voor leersupervisoren Het Droste-effect

Op maandag 3 december 2018 organiseert de NVRG een nascholingsdag voor leersupervisoren.

Thema

Het Droste-effect, Systemisch procesdenken in de samenwerkingsrelaties van Leersupervisor – supervisor – supervisant - cliëntsysteem

Tijdens deze dag ga je aan de slag met door de deelnemers ingebracht materiaal (denk aan stellingen, vragen, een betoog, een theorie, een videofragment). Aan de hand van dit materiaal wordt gediscussieerd en gereflecteerd op de werkrelatie tussen de leersupervisor en de supervisor en, in het verlengde daarvan, op de relaties tussen supervisor - supervisant - cliëntsysteem.

Uiteindelijk gaat het erom hoe je een goede ‘systeemtherapeutische’ supervisor kunt opleiden middels leersupervisie, waar vervolgens de supervisant goed bij kan leren en uiteindelijk het cliëntsysteem goed kan profiteren.

De dag heeft een dialogisch karakter. De gedachte is dat er door het delen van kennis, ervaringen en het uitdagen van ideeën er een bijdrage aan kwaliteitsontwikkeling ontstaat, zowel persoonlijk als voor de NVRG. Het wordt zeer op prijs gesteld als er vooraf een inbreng wordt ingediend.

Doelgroep: Alle bij de NVRG en NVP geregistreerde leersupervisoren.

De dag wordt begeleid door Monique Schirris en Gerrit van Ramshorst

Datum en tijdstip:
2018-12-03T09:45:00 2018-12-03T17:00:00
Locatie:
Het Lichthuis
Adres:
Waagplein 10
1381 XP Weesp
Aanmeldperiode:
2018-09-14T12:00:00 2018-11-29T23:55:00

Accreditatie: Deze nascholing wordt geaccrediteerd door de NVRG en de NVP met 6 accreditatiepunten.

Kosten:                      € 150,-