Kosten en vergoeding

Volwassenen
Systeemtherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, indien de therapie onderdeel is van de behandeling van een psychische stoornis (DSM-5 diagnose).

Ook als er geen sprake is van een bepaalde indicatie op basis van een DSM-5 diagnose, kun je in behandeling bij een relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut). Een aantal zorgverzekeringen vergoedt systeemtherapie vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis die is afgesloten. Wij adviseren om, voorafgaand aan de therapie, navraag te doen bij de zorgverzekeraar en/of de therapeut, over de kosten en de mogelijkheden van vergoeding en of er een verwijzing nodig is.

Kinderen en jongeren (minderjarigen)
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Veel gemeenten vergoeden systeemtherapie.
Je huisarts kan je vertellen of dat ook voor jouw gemeente geldt.

Waar kan ik een systeemtherapeut vinden?

Systeemtherapeuten zijn werkzaam binnen de zorg- welzijnssector. Zij werken veelal in een GGZ- of jeugdzorginstelling, in een vrijgevestigde praktijk, in veel gezondheidscentra en op diverse andere plaatsen.

Bij de NVRG geregistreerde systeemtherapeuten voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Ze hebben een uitgebreide door de NVRG erkende opleiding gevolgd en scholen zich regelmatig bij.

Zoek therapeut