Home
Postcode (1e cijfer) (of) Plaats
Kinderen (tot 12)
Adolescenten (12-22)
Volwassenen
(Echt)Paren
Gezinnen
Ouderen (65+)
Scheidingsbemiddeling
Niet-Nederlandse culturen
Individuele therapie

Over de NVRG

De NVRG, de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, is een beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten) en systeemtherapeutisch werkers. De NVRG is opgericht in 1983 en heeft ruim 2000 leden. 

 

Wat doet de NVRG

 • bewaakt de kwaliteit  van de opleiding en nascholing van systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers
 • bevordert het systemisch denken en handelen binnen een brede maatschappelijke context
 • organiseert congressen, studiedagen en workshops
 • stimuleert theorievorming en wetenschappelijk onderzoek
 • bevordert en publiceert (wetenschappelijke) uitgaves op het gebied van relatie- en gezinstherapie
 • geeft het tijdschrift Systeemtherapie uit
 • biedt een netwerk voor contact met vakgenoten via verenigingsactiviteiten en social media
 • behartigt de belangen van haar leden als beroepsgroep
Organisatie
Bestuur

Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Het bestuur wordt bijgestaan door een directeur aan wie zij haar taken gedelegeerd heeft. Het bestuur heeft hiermee een toezichthoudende rol. Het bestuur legt minimaal eens per jaar verantwoording af aan haar leden tijdens de Algemene Ledenvergadering, het hoogste besluitvormend en beleidtoetsend orgaan binnen de vereniging.

 

Samenstelling bestuur per 1 november 2017

Mirjam Hinfelaar, voorzitter

Dick Bos, penningmeester

Maja Danon, bestuurslid

Hélène Nijhoff, bestuurslid

Edward Koldewijn, bestuurslid

 

Directie

Directeur van de vereniging is dr. Lisette Pondman

Adviescommissies
 • Opleidingsadviescommissie (OAC)

De OAC adviseert het bestuur over opleidingszaken en bewaakt de kwaliteit van opleidingen op het gebied van systeemtherapie.
Commissieleden: Tineke Haks (voorzitter), Barbara Wahl, Hans Schuurman, Dianne Nijhof, Véronique Limpens en Gust Hermans.

 

 • Adviescommissie Bij- en Nascholing (BijNa)

De BijNa organiseert congressen en studiedagen waaronder het jaarlijkse NVRG-congres.

Commissieleden: Marloes van Maanen (voorzitter), Ilse van Zon, Patricia Dashorst, Anne Koning, Rommy de Goeij, Inge Drabbels, Freek Sarink, Marianne de Planque en Claudia de Vries.

 

 • Accreditatiecommissie (AC)

De AC bewaakt de kwaliteit van bij- en nascholing en beoordeelt aanvragen tot accreditatie van aanbieders van bij- en nascholing.

Commissieleden: Marianne de Planque (voorzitter), Sil Hol, Gaby Reuhl, Loes Braam, Kees van de Klundert.

 

 • Toelatingsadviescommissie (TAC)

De TAC toetst en beoordeelt de aanvragen tot lidmaatschap aan de hand van het opleidingsreglement.
Commissieleden:  Ina Kockmann (voorzitter), vacature

 

 • Wetenschapsadviescommissie (WAC)

De WAC adviseert over beleid ten aanzien van het verwerven en verspreiden van wetenschappelijke kennis. Ze initieert en stimuleert wetenschappelijke activiteiten en gaat daarbij uit van de samenhang tussen theorievorming en toetsing in de praktijk.

Commissieleden: Mieke Hartgers (voorzitter), Lot Wouda, Henk Pijnenburg.

 

 • Financiële commissie

​Commissieleden: Jannetta Bos, Kees Denissen

Secties

De NVRG secties houden zich bezig met deelgebieden van de systeemtherapie. Lidmaatschap van de NVRG secties is gratis. De secties organiseren lezingen, workshops, studiedagen en conferenties rond thema's met betrekking tot hun deelgebied. Deze staan vermeld in de PE-online agenda Bij- en Nascholing.

 

De NVRG kent de volgende secties:

Redactie tijdschrift Systeemtherapie

Redactie tijdschrift Systeemtherapie
Annemarie Gerritsen (hoofdredacteur), Nine van Stratum (redactiesecretaris), Jan Meerdinkveldboom, Lesley Verhofstadt, Tomas Van Reybrouck, Cathy Van Gorp, Wilco Kroon, Hanna van Parys, Sanne Oomens, Erica Siegers en Jean-Marie Govaerts.

Klachten

College van Beroep

Conflicten tussen verenigingsleden, commissies en bestuur met betrekking tot de toepassing van de Statuten en reglementen kunnen door één van de bij het conflict betrokken partijen worden voorgelegd aan het College van Beroep. 

 

Leden College van Beroep

Frans Duintjer

Ellen Aptroot

Rob Thomson

Elleke Berkvens (reservelid)

Bureau NVRG

Het bureau van de NVRG is gevestigd in Amsterdam en is het eerste aanspreekpunt voor leden en belangstellenden. Via hen kun je contact opnemen met het bestuur, directie, commissies, college's en de redactie van het tijdschrift Systeemtherapie. 

Bereikbaarheid

nvrg@nvrg.nl

020-6123078:  maandag, woensdag, donderdag van 10.00-13.30 uur en dinsdag van 14.00 - 16.30 uur.

W.G. Plein 209, 1015 SE Amsterdam

 

Medewerkers 

 • Anita Waanders, bureaumanager
 • Tjeerske van der Heide, coördinator congres en studiedagen 
 • Foke van Bentum, coördinator registratie, communicatie
 • Rikke Vrieling, medewerker NVRG

 

Organogram

Organogram NVRG

 

 

 

Doelstelling en visie
Doelstellingen van de vereniging

Doelstellingen

 • Het bevorderen van de beoefening van relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) binnen het Nederlands taalgebied, op een zo hoog mogelijk niveau van deskundigheid en ethische integriteit, vanuit het systeemtheoretisch referentiekader.
 • Het verzorgen van opleidingen in relatie- en gezinstherapie.
 • Het bewaken van ethische aspecten van de beoefening van relatie- en gezinstherapie.
 • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek inzake relatie- en gezinstherapie en de opleiding daarin.

 

Zie ook Statuten NVRG

 

De vereniging tracht haar doelen te bereiken onder andere door:

 • Het organiseren van studiedagen, workshops, congressen en wetenschappelijke bijeenkomsten.
 • Het laten organiseren en inrichten van de opleiding relatie- en gezinstherapie.
 • Het aanleggen van zodanige maatstaven voor het lidmaatschap, dat de registratie tot Lid en Lid NAP (Niet of anders Praktiserend) een waarborg van deskundigheid inhoudt.
 • Het opstellen en handhaven van gedragsregels voor de beoefening van relatie- en gezinstherapie in het belang van een juiste beroepsethiek.
 • Het bevorderen van publicaties en documentatie op het gebied van relatie- en gezinstherapie en het publiceren van nieuwsbrieven.
 • Het onderhouden van goede relaties met verwante organisaties.

 

Bekijk hier het jaarverslag 2015 van de NVRG.

Visie

In het visiedocument leest u de visie van de vereniging.
 

Lid van verdienste en Erelid
Lid van verdienste

De volgende leden zijn Lid van verdienste wegens hun bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de systeemtherapie:

 

Mevrouw M.E.J. Ploegmarkers-Burg, Amsterdam

De heer P. Bakker, Amsterdam

De heer Y.W. Choy, Santpoort-Zuid

Mevrouw A.J.M. van der Pas, Den Haag

De heer M.J. van Trommel, Rotterdam

De heer J.H. Blankstein, Wychen

Mevrouw E.T.M. Reijmers, Antwerpen

Mevrouw A. Savenije, Amsterdam

Mevrouw M.J. van Lawick, Amsterdam 

De heer A. Lange, Amstelveen

Erelid

Salvador Minuchin is in 1988 door de NVRG tot Erelid benoemd.

Maurizio Andolfi heeft op 7 juni 2012 het Erelidmaatschap ontvangen.