Home
Postcode (1e cijfer) (of) Plaats
Kinderen (tot 12)
Adolescenten (12-22)
Volwassenen
(Echt)Paren
Gezinnen
Ouderen (65+)
Scheidingsbemiddeling
Niet-Nederlandse culturen
Individuele therapie

Tijdschrift Systeemtherapie

Tijdschrift Systeemtherapie is een uitgave van de NVRG en uitgeverij Boom. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar. Leden van de NVRG ontvangen het tijdschrift gratis. Niet-leden en instellingen kunnen zich abonneren via de uitgever. Doel van het tijdschrift is de stimulering, verdere ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van de systeembenadering. Naast hoofdartikelen over theoretische en methodische ontwikkelingen in het vak worden recente ontwikkelingen in de systeemtherapie besproken.

Algemene informatie tijdschrift Systeemtherapie
Doel

Het doel van tijdschrift Systeemtherapie is de stimulering, verdere ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van de systeembenadering. Naast hoofdartikelen over theoretische en methodische ontwikkelingen in het vak, bevat het tijdschrift Systeemtherapie een aantal vaste rubrieken waarin recente ontwikkelingen in de systeemtherapie worden besproken.

 

NVRG-leden ontvangen het tijdschrift gratis. Niet-leden en instellingen kunnen zich abonneren via de uitgever

Digitale versie Tijdschrift Systeemtherapie

Log in als NVRG lid. Je komt in het ledengedeelte van de website. Daar kun je doorlinken naar de digitale versie van ‘Systeemtherapie’. Je kunt er op diverse manieren zoeken naar artikelen die verschenen zijn vanaf 2004 tot en met de huidige jaargang.

Redactie en contactadres

Redactie
Annemarie Gerritsen (hoofdredacteur), Nine van Stratum (redactiesecretaris), Jan Meerdinkveldboom, Lesley Verhofstadt, Tomas Van Reybrouck, Olivia De Smet, Cathy Van Gorp, Wilco Kroon, Hanna van Parys, Sanne Oomens, Erica Siegers en Jean-Marie Govaerts.

 

Contactadres
Redactiesecretariaat

Richtlijnen om te downloaden
Richtlijnen
Eerste nummer, november 1989
Eerste nummer Systeemtherapie, november 1989

Met dank aan uitgever Bohn Stafleu Van Loghum vind je hier een kopie van Systeemtherapie, jaargang 1, nummer 1, november 1989, pag. 1 - 64.