Home
Postcode (1e cijfer) (of) Plaats
Kinderen (tot 12)
Adolescenten (12-22)
Volwassenen
(Echt)Paren
Gezinnen
Ouderen (65+)
Scheidingsbemiddeling
Niet-Nederlandse culturen
Individuele therapie

NVRG vraagt Tweede Kamer om aandacht voor inconsistentie btw-afdracht

In 2016 is de btw-vrijstelling voor therapeuten verruimd. Vanaf dat moment zijn ook niet-BIG geregistreerde therapeuten vrijgesteld van btw-afdracht. Dit geldt echter niet voor relatietherapie en groepsbehandelingen.

Vragen aan de staatssecretaris van Financiën

De NVRG vindt deze situatie onbegrijpelijk en onwenselijk. In een brief aan de Vaste commissie voor Financiën vraagt ze de commissie de volgende vragen voor te leggen aan de staatssecretaris:

  • Klopt het dat relatie- en gezinstherapeuten wel btw moeten afdragen terwijl dat voor andere therapeuten niet geldt?
  • Waarop is het besluit om groepsbehandelingen en relatietherapie buiten het vrijstellingsbesluit te houden gebaseerd? Op welke gronden is bepaald dat groepsbehandelingen en relatietherapie niet de gezondheidskundige verzorging van de mens betreffen?
  • Is de staatssecretaris bereid deze ongelijkheid ongedaan te maken en relatie- en gezinstherapeuten gelijk te stellen aan andere therapeuten en en hiermee een einde te maken aan de inconsistente toepassing van criteria?

 

Brief aan de Vaste commissie voor Financiën

Bijlage bij de brief

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 29 maart 2016