Home
Postcode (1e cijfer) (of) Plaats
Kinderen (tot 12)
Adolescenten (12-22)
Volwassenen
(Echt)Paren
Gezinnen
Ouderen (65+)
Scheidingsbemiddeling
Niet-Nederlandse culturen
Individuele therapie

NVRG in gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis

Gisteren vond het eerste AO GGZ plaats van de nieuwe staatssecretaris met de Vaste Commissie voor VWS. Na afloop sprak de directeur NVRG met de staatssecretaris. Een vervolgafspraak is gemaakt.

Kamerbrieven

Voorafgaand aan het Algemeen Overleg GGZ (AO GGZ),

dat op 29 november 2017 plaatsvond, heeft de NVRG een brief gestuurd aan de Vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  In de Vaste commissie voor VWS zitten alle Kamerleden die de GGZ

in  hun portefeuille hebben. In de brief vraagt de vereniging aandacht voor de problemen die onze leden ondervinden

met de vergoeding van hun inzet als systeemtherapeut:

  • De systeemtherapeut is niet opgenomen als tijdschrijvend beroep in de NZA-beroepentabel. Het gevolg is dat de
    inzet van systeemtherapeuten niet rechtstreeks vergoed wordt vanuit de huidige DBC-systematiek;
  • Systeemtherapie komt niet meer voor op de - door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) opgestelde -  Dynamische Lijst van interventies die in aanmerking  komen voor vergoeding uit het basispakket;
  • Vrijgevestigde systeemtherapeuten zijn, in tegenstelling 
    tot andere beroepsgroepen, niet vrijgesteld van BTW-afdracht.

 

Bij het behartigen van de belangen van haar leden werkt de NVRG nauw samen met P3NL. Marnix de Romph, diirecteur P3NL, heeft voorafgaand aan het AO GGZ, namens alle aangesloten beroepsverenigingen, een Kamerbrief gestuurd. Deze brief besteedt onder meer aandacht aan systeemtherapie.

 

Algemeen Overleg GGZ 

In het eerste AO GGZ van de staatssecretaris met de Kamerleden kwamen alle GGZ gerelateerde onderwerpen aan de orde, zoals wachtlijsten, personen met verward gedrag, hoofdlijnenakkoord en ROM.  Er werd benadrukt dat er geen stelselwijziging komt. Vermeldingswaardig is dat er werd opgeroepen om wijkteams toegankelijk te maken voor meer GGZ-specialismes. Wil je meer weten over het AO GGZ? Lees hier.

 

Vervolgafspraak met Paul Blokhuis

Na afloop van het AO heeft de directeur NVRG uitgebreid met staatssecretaris Paul Blokhuis gesproken over de problemen bij de bekosting van systeemtherapie. Hij bleek hiervan goed op de hoogte te zijn en kende onze brieven. De staatssecretaris heeft onze directeur uitgenodigd om binnenkort uitgebreider in gesprek te gaan.