Home
Postcode (1e cijfer) (of) Plaats
Kinderen (tot 12)
Adolescenten (12-22)
Volwassenen
(Echt)Paren
Gezinnen
Ouderen (65+)
Scheidingsbemiddeling
Niet-Nederlandse culturen
Individuele therapie

De lobby wordt intensiever

Op 11 april vond het gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis plaats. Op 16 mei volgde een gesprek met de Secretaris-Generaal van VWS, Erik Gerritsen. Ook is gesproken met de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke.

Staatssecretaris Paul Blokhuis: "Ik ben een bondgenoot van relatie- en gezinstherapie"

Samen met Marnix de Romph, directeur van P3NL en onze public affairs consultant Bieke Oskam, zat directeur Lisette Pondman op 11 april aan tafel bij Paul Blokhuis. Er was uitgebreid de gelegenheid om de meerwaarde van systeemtherapie en de problemen waar systeemtherapeuten tegenaan lopen als het gaat om erkenning van hun vak en vergoeding van hun inzet, toe te lichten. Ook was er aandacht voor de reactie van de NVRG op het verslag "Scheiden... en de kinderen dan?" Dit verslag, dat opgesteld is door het Platform Scheiden zonder Schade o.l.v. André Rouvoet, geeft concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te voorkomen. Een van de aanbevelingen van het Platform: vergroot de (financiële) toegankelijkheid van relatietherapie door een erkende therapeut. De NVRG doet in haar reactie een aantal suggesties die deze aanbeveling tot een succes kunnen maken:

 

  • vergoed, met het belang van het kind voor ogen, relatietherapie én gezinstherapie.
  • maak relatie- en gezinstherapie financieel toegankelijk binnen elke fase van het scheidingsproces.
  • maak relatie- en gezinstherapie financieel toegankelijk mits uitgevoerd door een therapeut die ingeschreven is in het Kwaliteitsregister van de NVRG.
  • vergoed relatie- en gezinstherapie zowel vanuit het basispakket (de zorgverzekeringswet) als vanuit de jeugdwet en de WMO.

 

Secretaris-Generaal Erik Gerritsen: "Ik ben een grote fan van systeemtherapie"

Ook met de SG is gesproken over de problemen die NVRG-leden ondervinden met de vergoeding van hun inzet als systeemtherapeut. De SG komt uit de jeugdzorg en kent de effectiviteit van de systemische benadering. Met hem is van gedachten gewisseld over het feit dat wij als pleitbezorgers van de systemische benadering overal begrip en sympathie ontvangen maar dat de vicieuze cirkel waarover de directeuren van P3NL en de NVRG schrijven in hun blog op Skipr, maar niet doorbroken wordt. Wat is nodig om tot een doorbraak te komen?

 

Burgemeester van Den Haag Pauline Krikke

Op 30 april spraken onze directeur en consultant public affairs met de burgemeester van Den Haag. De aanpak van huiselijk geweld is voor de burgemeester een speerpunt. Met de burgemeester is afgesproken om een pilot op te zetten met als doel meer systemische kennis binnen de wijkteams te brengen. Binnenkort volgt een vervolgafspraak waarin deze pilot verder wordt uitgewerkt.

 

Ben je werkzaam in de regio Den Haag en wil je inhoudelijk meedenken over de opzet van de pilot? Stuur dan een mail naar nvrg@nvrg.nl

 

Tweede Kamer

De komende maanden staan er geprekken gepland met woordvoerders ggz en jeugd van diverse regerings- en oppositiepartijen.

 

Meer lezen over de lobby in Den Haag? Klik dan hier.

 

Eerder verschenen berichten

NVRG in gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis

NVRG vraagt Tweede Kamer om aandacht voor inconsistentie btw-afdracht

Onderzoeksrapport ‘De meerwaarde van systeemtherapie’ openbaar

Pas op: circulus vitiosus! Blog op Skipr van directeuren NVRG en P3NL

Systeemtherapie in de spotlights en nieuwe website P3NL in de lucht