Home
Postcode (1e cijfer) (of) Plaats
Kinderen (tot 12)
Adolescenten (12-22)
Volwassenen
(Echt)Paren
Gezinnen
Ouderen (65+)
Scheidingsbemiddeling
Niet-Nederlandse culturen
Individuele therapie

Al bijna 500 aanmeldingen voor het NVRG-congres 2017!

Natuurlijk ben je nog van harte welkom! Meld je nu aan en laat je filosofisch verrijken door Catharina de Haas of inspireren door de verrassende werkwijze van Ellen Aptroot.

'Vriendschap', hoorcollege van Catharina de Haas

"Een vriend echter is een tweede ik, die de ander precies bezorgt wat hij zelf niet kan bereiken". Aldus Aristoteles (384 - 322 voor onze jaartelling).

 

Wat kan een vriendschap bijdragen in een therapie? Wat kan vriendschap betekenen voor een therapeut aan het werk met cliënten? Filosofen hebben van oudsher een essentiële bijdrage geleverd aan alle vormen van therapie. Als moeder der wetenschappen gaf zij haar kinderen veel bagage mee.

In dit klassieke hoorcollege geeft Catharina de Haas, filosoof met de specialisatie en ervaring als consulent en als filosoof met het aandachtsveld 'Vriendschap' een gereedschap aan alle systeemtherapeuten. Dit naast meer inzicht en bewustwording van dit zo belangwekkende fenomeen.

 

De verloren gewaande partnerliefde, workshop door Ellen Aptroot 

Wat zoekt een mens in de liefde? Over welk verlangen naar welke relatie tussen twee mensen spreken we? Er gaan heel veel relaties in een partnerrelatie schuil zoals intieme, seksuele, financiële, juridische, zakelijke, ouderschaps-, vriendschaps- (enzovoort) betrekkingen. Het vermogen als therapeut vanuit gelaagdheden te denken leidt tot verrassende en originele bemoeienis. Aan de hand van theorie en discussie over jouw praktijkvoorbeelden word je uitgenodigd tot een speurtocht in het denken over relaties binnen een relatie.

 

Informatie en aanmelden

Het congres vindt plaats op 15 september 2017 in de Philharmonie in Haarlem.

Bekijk de congreswebsite of meld je direct aan.