Home
Postcode (1e cijfer) (of) Plaats
Kinderen (tot 12)
Adolescenten (12-22)
Volwassenen
(Echt)Paren
Gezinnen
Ouderen (65+)
Scheidingsbemiddeling
Niet-Nederlandse culturen
Individuele therapie

Eerste accreditaties NVRG-congres 15 september 2017 binnen en uitbreiding aanbod workshops

De NVRG en FGzPt accrediteren het NVRG-congres met 6 punten en de NVP met 5 punten. Er is ook accreditatie aangevraagd bij NVvP, SKJ, V&VN en NIP.

Informatie en aanmelden

Het congres vindt plaats op 15 september 2017 in de Philharmonie in Haarlem.

Bekijk de congreswebsite of meld je direct aan.

 

 

NIEUW: Gezinnen op de vlucht: verhalen van verleden, heden en toekomst

Workshop door Lucia De Haene


In deze workshop laat Lucia zien hoe je als therapeut kunt omgaan met de psychosociale gevolgen van trauma en migratie in gezinsrelaties en de betekenis hiervan. Dit doet zij aan de hand van verhalen van verleden, heden en toekomst. 
 

  • Verhalen van verleden: traumacommunicatie & veiligheid van de ouder-kindrelatie
  • Verhalen van heden: omgaan met culturele verandering in gevluchte gezinnen & gezinsconflict- en gezinsgeweld
  • Verhalen van toekomst: parentificatie
     

Lucia De Haene promoveerde in 2009 aan de Katholieke Universiteit Leuven met een dissertatie over gehechtheid in vluchtelingengezinnen. Hierin onderzoekt zij onder andere de betekenis van de narratieve methodologie bij het onderzoek naar kwetsbare populaties.


NIEUW: Virtual Reality: een interactieve verkenning van de mogelijkheden binnen de zorg

Workshop door Avinash Changa
 

Virtual Reality (VR) is geen nieuwe vorm van film. Het is ook geen videogame of theater. VR is een digitale toepassing waarmee je als gebruiker een situatie zo écht mogelijk kunt beleven. Met behulp van VR kun je je levensecht verplaatsen in de belevingswereld van een ander. Daarom wordt VR ook wel “Empathy Machine” genoemd. Met name dit aspect versterkt het potentieel voor de zorg aanzienlijk. VR wordt al toegepast bij de behandeling van o.a. anorexia nervosa en trauma. Op welke manier zou VR toegepast kunnen worden binnen systeemtherapie? Is het een instrument waarmee mensen kunnen leren kijken vanuit een ander perspectief en wat zou dan de meerwaarde kunnen zijn voor de behandeling? 
 

Als deelnemer aan deze workshop brainstorm je over de toepassingsmogelijkheden van deze techniek binnen de dagelijkse praktijk. Onder leiding van Avinash Changa verken je hoe zowel de zorgverlener als de cliënt met behulp van VR vanuit een ander perspectief naar elkaar en de problematiek kunnen kijken en hoe het kan helpen de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te verbeteren.

 

Door verschillende casevoorbeelden en denkoefeningen krijgen de deelnemers een aantal instrumenten aangereikt waarmee in twee uur tijd problematiek, concepten ter oplossing van deze problematiek en de praktische haalbaarheid daarvan worden onderzocht.