College van Beroep

Conflicten tussen leden van de vereniging, adviescommissies en het bestuur met betrekking tot de toepassing van de statuten en reglementen kunnen worden voorgelegd aan het College van Beroep. Contact met het College van Beroep loopt via het bureau van de NVRG.

Leden College van Beroep:

  • Frans Duintjer (voorzitter)
  • Ellen Aptroot
  • Rob Thomson
  • Elleke Berkvens (reservelid)