31 januari 2024: Studiemiddag Relatie- en Scheidingsproblematiek en onderzoek

De wetenschapsadviescommissie (WAC) van de NVRG organiseert, in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Jeugd Zwolle, op 31 januari 2024 een studiemiddag over 'samen leren in het omgaan met relatie- en scheidingsproblematiek in onderzoek en praktijk'. 

Studiemiddag WAC


De beproefde formule van de studiemiddagen van de WAC wordt weer ingezet: interactie tussen onderzoeker, manager van een relatie- en scheidingsteam van een gemeente en de deelnemers om met elkaar de uitkomsten van onderzoek te implementeren in de praktijk.

In de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle (WSD) ontmoeten professionals, bewoners, beleidsmakers, onderzoekers, docenten en studenten elkaar rond vraagstukken uit de beroepspraktijk. De coördinatie van de Werkplaats wordt vormgegeven door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, een van de drie lectoraten van Hogeschool Viaa in Zwolle.

Datum en tijdstip:
2024-01-31T15:30:00 2024-01-31T20:00:00
Locatie:
volgt
Adres:

Zwolle
Aanmeldperiode:

Studiemiddag WAC_organisatie

Inhoud

Tijdens deze studiedag wordt naar aanleiding van eigen casuïstiek ingegaan op de uitkomsten van het kwalitatief onderzoek wat gedaan is naar de werkwijze van het Relatie- en Scheidingsteam Zwolle. Er zal kort informatie worden gegeven over het onderzoek en de onderzoeksuitkomsten. In het bijzonder staan we stil  bij de ontwikkelde Systemische Zwolse Vragenlijst en de bijbehorende toelichting voor het systemisch werken met scheidingsproblematiek. In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we in op het praktisch inzetten van de lijst in de eigen casuïstiek en inventariseren we wat dit oplevert of kan opleveren voor het werken met scheidingsproblematiek.

De studiedag is interessant voor eenieder meer wil weten over de uitkomsten van een project over scheidingsproblematiek en de opbrengsten voor de praktijk. Dit project is opgezet naar aanleiding van een onderzoek naar de werkwijze van het Relatie- en Scheidingsteam van de gemeente Zwolle (RSTZ), ingebed in een interprofessionele leergemeenschap en de ontwikkeling van een triage-instrument, de Systemische Zwolse Vragenlijst. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat RSTZ het lukt om conflicten minder hoog op te laten lopen. Dit geeft in het algemeen hoop dat een andere benadering langdurige conflicten en complexe scheidingen kan verminderen.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • Kwalitatief participatief actieonderzoek en ontwikkelonderzoek naar de nieuwe aanpak van het RSTZ;
  • Het samen ontwikkelen van de Systemische Zwolse Vragenlijst en bijbehorende toelichting;
  • Het benutten van de Systemische Zwolse Vragenlijst en bijbehorende toelichting;
  • Het samen vormen van een leergemeenschap rondom relaties en scheiding: leergemeenschap ‘Gezonde relaties, beter voor Zwolle’.

Specifiek aandacht voor de uitgangspunten van de Systemische Zwolse Vragenlijst:

  • Visie op scheiding vanuit transitie met uitdagingen, doorontwikkeling naar nieuwe leefsituatie;
  • Biopsychosociaal model en een focus op relaties en contexten (en verbinding met PSO van Vanessa Maes/Lieve Cottyn);
  • Welke vaardigheden heeft de cliënt nodig om door de transitie van scheiding heen te komen?

Aan het eind van de studiemiddag heeft de deelnemer een goed inzicht in de mogelijkheden van kwalitatief onderzoek naar de werkzame factoren van het Relatie- en Scheidingsteam Zwolle en de mogelijkheden van de ontwikkelde Systemische Zwolse Vragenlijst. Je krijgt inzicht in hoe gemeenten, hogeschool en hulpverleners interprofessioneel kunnen samenwerken om conflicten minder hoog te laten oplopen, met als uiteindelijke doel om het aantal langdurige conflicten en complexe echtscheidingen te verminderen.


Doelgroep

De studiemiddag is bedoeld voor systeemtherapeuten, systeemtherapeutisch werkers en hulpverleners in de jeugdzorg die werken met scheidingsproblematiek. Als voorbereiding wordt gevraagd een casus mee te nemen. Ook medewerkers van gemeenten die werken op het gebied van echtscheidingen en jeugdzorg zijn van harte welkom. 

Programma

15:30 uur: Inloop met koffie/thee

16:00 uur: Start

Korte inventarisatie van de verschillende methoden bij scheidingsproblematiek die worden ingezet bij de deelnemers en hun casuïstiek

Informatie over Kwalitatief onderzoek naar de werkwijze van het Relatie- en Scheidingsteam Zwolle: de werkzame factoren

Informatie over de ontwikkeling van de Systemische Zwolse Vragenlijst en bijbehorende toelichting

17:30 – 18:15 uur: Pauze met broodjes en soep

18:15 uur: interactieve werkvorm

Het inzetten van aspecten van de werkwijze van het Relatie- en Scheidingsteam Zwolle en de Systemische Zwolse Vragenlijst in de eigen casuïstiek.

19:45 – 20:00 uur: Evaluatie en Afsluiting

Wat is een bevonden meerwaarde van de werkwijze en vragenlijst?

 

Sprekers

Els Bos-de Groot
Els is systeemtherapeut, onderzoeker en programmaleider Jeugd bij de Werkplaats Sociaal Domein, centrum voor Samenlevingsvraagstukken van hogeschool Viaa in Zwolle.

Geraldine IJzerman 
Geraldine is systeemtherapeut en teammanager Sociaal wijkteam, projectleider Relatie- en Scheidingsteam Zwolle, Proeftuin samenspel in de wijk en teammanager leerplicht/RMC in Zwolle.   

WAC-studiemiddag_v2

 

Praktische informatie

Accreditatie
De NVRG accrediteert deze studiemiddag met 3 PE-punten.
Accreditatie bij SKJ is in aanvraag.

Locatie
De locatie volgt hier binnenkort. 

Kosten 
De kosten voor NVRG-leden en externen volgen hier binnenkort. 

Aanmelden
Binnenkort kun je je hier aanmelden.