Home
Postcode (1e cijfer) (of) Plaats
Kinderen (tot 12)
Adolescenten (12-22)
Volwassenen
(Echt)Paren
Gezinnen
Ouderen (65+)
Scheidingsbemiddeling
Niet-Nederlandse culturen
Individuele therapie
NVRG activiteiten
Het thema van de studiemiddag is 'Liefde in de loop der tijden, de invloed van hechting op relaties van ouderen'.
De sectie K&J organiseert een studiedag over het thema Ouderschap. Wat betekende ouderschap in de jaren zestig en wat betekent het nu in de 21ste eeuw?
De sectie Psychiatrie & Systeemtherapie organiseert in samenwerking met de sectie Ouderen een studiedag over Oude liefde, Nieuwe kansen.
Dr. Flip-Jan van Oenen verdedigde onlangs aan de Vrije Universiteit zijn proefschrift. Tijdens de studiedag presenteert hij zijn onderzoek over cliëntenfeedback en de effectiviteit van psychotherapie.

Save the date: NVRG sectie Kinderen & Jeugdigen organiseert op 16 maart 2018 een studiedag

De sectie K&J organiseert een studiedag over het thema Ouderschap. Wat betekende ouderschap in de jaren zestig en wat betekent het nu in de 21ste eeuw?

‘Ouderschap’ een prachtig woord, maar wat is het nu eigenlijk? De Dikke van Dale spreekt van: “alles wat met het ouder zijn te maken heeft, dus meer dan opvoeden alleen”. Alice van der Pas, een groot inspirator van ouderschap en ouderbegeleiding, gaf een veelomvattende definitie van het ouder zijn. “Een ouder is een persoon met een besef van tijdloos en onvoorwaardelijk verantwoordelijk zijn voor een kind.” “Een ouder zal in principe een leven lang verantwoordelijk, of zich in ieder geval betrokken voelen bij het kind, ongeacht of de ouder de opvoedersrol heeft.”
 

Het tijdloos en onvoorwaardelijk verantwoordelijk zijn, wat betekende dit in de jaren zestig en wat betekent het nu in de 21ste eeuw? Waar een ouder in de jaren zestig blij was als het kind aan eten, drinken en kleding niets tekort kwam, vinden ouders van nu dat het kind op geen enkel aspect mag achterblijven. Tegenwoordig ligt veel meer het accent op de sociale emotionele ontwikkeling en het sociaal welbevinden van het kind. Lukt het hun telg alle kansen te geven om zich te ontplooien op school en in zijn of haar omgeving? Frustraties en moeilijkheden moeten vermeden worden, de jeugd van tegenwoordig loopt een recht pad zonder hobbels of zijwegen. En als deze komen, hebben ze dan nog wel de vaardigheden om daar mee om te gaan?

 

Wat vraagt deze veranderende visie op ouderschap van ons vak als systeemtherapeut? Om antwoord op deze vraag te krijgen starten we de dag met twee inspirerende sprekers (oa Dr. Esther van Fenema, psychiater in het LUMC) die op een uitdagende wijze hun opinie geven over het thema. Na de lunch volgt een workshopronde waar vanuit de Nieuwe Autoriteit, EFT en het Mindfulness perspectief het thema verder uitgediept wordt.   

 

De link om je aan te melden volgt snel.