30 en 31 oktober 2018: Niet bang zijn voor complexe dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen

Op 30 en 31 oktober 2018 organiseert de NVRG samen met het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK) een training over de uitdagingen van nieuw samengestelde gezinnen.

Thema
Problemen in een nieuw samengesteld gezin kunnen ervaren worden als een onontwarbare kluwen van relaties en emoties. In een nieuw samengesteld gezin zijn de relaties (intern en extern) vele malen ingewikkelder dan in een kerngezin. Conflicten gaan over de worsteling met dubieuze posities in het gezin en met de onduidelijkheid van het gezinsstatuut in de samenleving. De docenten Lieve Cottyn en Ilse Janssen plaatsen deze worstelingen in een breder kader en reiken taal en ruimte aan voor de eigenheid en identiteit van deze gezinsvorm. Deze visie helpt de hulpverlener/therapeut om zich breed te positioneren en om zich veelzijdig te kunnen inleven in zowel binnenstaanders als buitenstaanders.                                                                                        

De gewone en vertrouwde methoden voor gezinsproblematiek schieten vaak tekort om de complexe dynamiek in een nieuw samengesteld gezin te kunnen bevatten. In deze training worden nieuwe perspectieven aangereikt om gestolde en rigide processen terug in beweging te brengen. Een gezinssysteem loopt immers vast in zoverre het niet uit zichzelf metaregels kan produceren voor de verandering van de eigen regels. Vasthouden aan oude regels geeft steeds meer van hetzelfde. Een verandering in denken en handelen wordt belemmerd door de invloed van grotere systemen met een ballast aan tradities, taboes, dogma’s en leerstellingen.     

De taak van de therapeut of hulpverlener is om nieuwe regels van buitenaf in te voeren in het systeem waardoor emoties en relaties kunnen veranderen. Als deelnemer word je uitgenodigd om kritisch te reflecteren over dominante discoursen over het gezin en hoe deze ons voelen, denken en handelen beïnvloeden. Je wordt uitgenodigd te reflecteren op je eigen ervaringen binnen de professionele praktijk.  Je krijgt ook concrete handvatten voor de hulpverlening aan deze gezinsleden (ouders, partners, kinderen), waarmee je je praktijk kunt verrijken..

Programma onderdelen

 • Werken en spreken met kinderen en jongeren.
 • Werken en spreken met de gezinsleden.
 • Werken met partnerrelatieproblematiek en spreken met het nieuwe paar (PRT).
 • Werken met een lens van uitdaging en veerkracht in plaats van met een lens van schade.
 • Emotieregulering door het bevorderen van besef van invloed en begrensdheid van mogelijkheden.
 • Gezinsidentiteit en identiteitsversterkend tussenkomen.
 • Draagvlak bieden voor onoplosbaar leed door pijnlijke emoties te verbinden met spelregels van een samenlevingscontext.
 • ‘Irreverence’ en reflectie over eigen aannames en vooroordelen: besef van een deelsysteem te zijn in een groter systeem.
 • Reflectie over dominante en evidente codes en eigenschappen van grote systemen.
 • Het doorbreken van spiralen die problematiek van ‘meer van hetzelfde’ en oplossingspogingen van ‘meer van hetzelfde’ geven.
 • Denken in termen van grenzen buiten jezelf van rasters, kaders en posities versus denken in termen van grenzen binnen jezelf en van persoonlijk falen.
 • Triadische positionering en triadisch interveniëren.
 • Een hulpverlenersattitude die veelzijdige inleving en betrokkenheid toelaat.
 • Het installeren van een kwaliteitsvolle werkrelatie.
 • Werken met een breed vizier en gezin situeren in een brede context.

Docenten

 • Lieve Cottyn is klinisch psycholoog, systeemtheoretisch psychotherapeut. Staflid Interactie Academie Antwerpen. Opleider en supervisor.
 • Ilse Janssen is klinisch psycholoog en doctor in de psychologie, systeemtheoretisch psychotherapeut, werkzaam in eigen privépraktijk en freelance trainer bij Interactie Academie Antwerpen.

Doelgroep
(Systeem)therapeuten en andere hulpverleners werkzaam in de (Jeugd)hulpverlening, GGZ instellingen voor jeugd- en volwassenenzorg en therapeuten met een eigen praktijk met HBO- of WO-niveau.

Accreditaties
De NVRG (ID321302) accrediteert de training met 11 PE punten.
NIP/NVO (ID320452) accrediteert de training met:
13.00 - Herregistratie
5.50 - Behandeling
1.00 - Diagnostiek
Door NIP/NVO geaccrediteerde scholing mag ook door jeugdzorgwerkers worden opgevoerd in hun dossier.

Datum en tijdstip:
2018-10-30T09:30:00 2018-10-31T16:30:00
Locatie:
Zaalverhuur 7
Adres:
Boothstraat 7
3512 BT Utrecht
Aanmeldperiode:
Klik hier om je aan te melden