18 april 2024: Studiedag Sectie Forensische Systeemtherapie 'Explosief Materiaal'

Het jaarthema 2024 van de sectie Forensische Systeemtherapie is: ‘Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt’. De kick-off van dit thema is een studiedag op 18 april, waar we ons zullen richting op de systeemtherapeutische aanpak van jeugdcriminaliteit. Titel van deze studiedag is ‘Explosief Materiaal’. Plaats: Rotterdam, en dat is niet geheel zonder reden. We hopen dat je erbij bent!

Explosief materiaal

 

Explosief Materiaal

Na een succesvol en leerzaam jaar met verscheidene interessante studieavonden heeft de Sectie Forensische Systeemtherapie voor 2024 een nieuw thema bedacht, wederom met Johan Cruijff als inspiratiebron: “soms moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt.” De kick-off van dit thema is een studiedag op 18 april, waar we ons zullen richting op de systeemtherapeutische aanpak van jeugdcriminaliteit. Iedereen is uitgenodigd om kennis op te doen en te delen rondom dit actuele thema.

Sinds geruime tijd worden Rotterdammers regelmatig geconfronteerd met explosief geweld. Behalve dat dit om ernstige delicten gaat, valt de jonge leeftijd van deze verdachten op. Hoe kan het dat jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar oud betrokken raken bij ernstige stafbare feiten? 

Onze studiedag zal zich dan ook richten op het onderwerp jeugdcriminaliteit, het ontstaan hiervan en bovenal hoe dit systemische aangepakt kan worden. De studiedag vindt plaats in Rotterdam. Wij hebben inspirerende sprekers uitgenodigd, die lastige thema’s niet uit de weg gaan en handvatten zullen aanreiken om met deze complexe systemische problematiek om te gaan. Zij zullen jullie meenemen in de wereld van de ’straatcultuur’.

Hebben wij, als professionals,  daadwerkelijk te maken met ‘jeugdbendes’ of ‘overlast gevende jongeren’, waar ligt de grens tussen strafbaar gedrag en grensoverschrijdend gedrag? Wat is de invloed van het gezinssysteem in het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag? Wat of welke combinatie is nu precies effectief? Deze vragen zijn leidend geweest in het ontwikkelen van ons programma en het uitnodigen van sprekers.  

Naast interessante lezingen en een overzicht van de verschillende behandelmethoden, vindt in de middag een interactieve workshop plaats met ervaringsdeskundige jonge experts van Young Perspectives (YOPE). Lamyn Belgaroui gaat in gesprek met twee jonge experts van YOPE. Hieronder lees je meer over deze workshop.

 

Doelgroep

Mocht je als systeemtherapeut, systeemtherapeutisch werker of professional in de forensische keten, interesse hebben in het onderwerp explosief geweld en/of jeugdcriminaliteit, meld je dan aan voor deze studiedag. De sprekers nemen ons mee in de complexiteit van het ketenbreed samenwerken bij deze doelgroep, en de ervaring en inzichten die ze hebben opgedaan bij het toepassen van systemische interventies. Het is een afwisselend programma met wetenschappelijke inzichten, ervaringsdeskundigheid en meerdere vormen van programma’s die zijn gestoeld op systeemtherapeutische interventies.  

Wees welkom in de mooie stad Rotterdam, waar de teams veel te maken hebben met explosief materiaal. Samen leren we verder! 

Tot 18 april 2024 in ROFFA!*

 

*Roffa is van oorsprong een Surinaams woord en staat voor stoer. Het is van oorsprong straattaal voor Rotterdam en nu een koosnaampje. 

Datum en tijdstip:
2024-04-18T10:00:00 2024-04-18T17:00:00
Locatie:
Gemeentearchief Rotterdam
Adres:
Hofdijk 651
3032 CG Rotterdam
Aanmeldperiode:
Aanmelden voor deze studiedag

Programma

9.30 – 10.00 uur  Ontvangst en registratie
10.00 -10.10 uur Welkom en inleiding door dagvoorzitter Reinette Reitsma
10.10 – 10.40 uur Inleiding door Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken bij de Waag en bijzonder Hoogleraar forensische orthopedagogiek
10.40 - 11.40 uur: Korte presentaties van de verschillende behandelmodellen door:
10.40 – 10.55 uur: MDFT, door Kees Mos
10.55 – 11.10 uur: FAST, door Mente Schuiteboer & Wesley Wielkens
11.10 – 11.25 uur: MST, door Brenda Hedemann en Maaike van Rijn
11.25 – 11.40 uur: Forensisch FACT
11.40 – 12.00 uur: Koffiepauze
12.00 – 12.30 uur: Forensisch tafelgesprek met inleiding door voorzitter Ben Latooij en Willemijn de Bont (vanuit JBRR)
12.30 – 13.00 uur:

Demonstratie casusbespreking forensische tafel door behandelaren  van de diverse programma’s (MDFT, MST, FACT, FAST)

13.00 – 13.45 uur:   Lunch
13.45 – 14.30 uur: Young Perspectives Rapper Lamyn Belgaroui rapt/ spoken word en vertelt een verhaal, interactief met de zaal.

Het wordt een open gesprek over de ervaringen met de hulpverlening en een verblijf in geslotenheid, en waar deze jongeren vandaag de dag staan. Ze delen persoonlijke verhalen waar zij als jeugdige mee hebben geworsteld, waar het voor hen is misgegaan en hoe zij betrokken zijn geraakt in de criminaliteit. Wat heeft hen kracht gegeven om een nieuwe weg in te slaan na te hebben vastgezeten in een JJI? Wie waren belangrijke personen bij wie ze terecht konden? Wat ging er mis of juist goed in het contact met de behandelaren en wat kunnen andere professionals hiervan leren? En wat is hun boodschap aan andere jongeren in geslotenheid?
We nodigen je uit om met de jonge ervaringsdeskundigen van YOPE van perspectief te wisselen en stil te staan bij de vraag hoe we samen jeugdigen kunnen beschermen en bijstaan ter voorkoming van een (verdere) route in de criminaliteit.

14.30– 15.15 uur: Thimo van der Pol (werkzame factoren forensische systeem-behandelingen)
15.15 – 15.30 uur: Pauze
15.30 – 16.10 uur: Presentatie door Erik Jongman, psychotherapeut en supervisor bij de Waag en Levvel 
16.10 – 16.50 uur: Discussie met aantal sprekers in interactie met de zaal
16.50 – 17.00 uur: Afsluiting door dagvoorzitter Reinette Montsma
17.00 - 17.45 uur: Aansluitende borrel tot 17.45 uur

 

Praktische gegevens

Locatie
Gemeentearchief Rotterdam, Hofdijk 651, 3032 CG Rotterdam

Accreditatie
SKJ, SPV en V&VN: in aanvraag
NVRG: 6 PE-punten

Deelnamekosten (inclusief btw):
NVRG-leden € 170
Niet-leden € 195

Deadline inschrijven: 8 april 2024

Aanmelden voor deze studiedag

Personalia

Reinette Reitsma is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Systeemtherapeut NVRG, Transcultureel systemisch supervisor NVRG en leertherapeut NVRG. Ze werkte bijna 10 jaar als systeemtherapeut op de Forensische Polikliniek van GGZ Friesland en is voorzitter van de sectie Forensische Systeemtherapie van de NVRG.

Erik Jongman is psychotherapeut en supervisor VGCT en supervisor bij de Waag en Levvel. Hij werkt ruim 30 jaar met MPG gezinnen en jongeren met ernstige psychiatrische en gedragsproblemen. Tot voor kort was hij hoofddocent in de KP-opleiding, blok K&J Adolescentie. Ook doceert hij regelmatig over ernstige gedragsproblemen en cluster B problematiek.

Larissa Hoogsteder is Hoofd behandelzaken bij De Waag en bijzonder Hoogleraar forensische orthopedagogiek.

Kees Mos is klinisch psycholoog en supervisor cognitieve gedragstherapie. Hij werkt als freelancer. Hij werkt o.a. als trainer en als therapeut voor jeugddelinquenten en hun families in Forensisch Centrum Teylingereind, een gesloten justitiële jeugdinrichting. Daarnaast is hij gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam en geeft hij les aan de GZ-opleiding.  

Mente Schuiteboer is Teamleider en behandelaar zorglijn Jeugd bij de Waag Rotterdam en Systeemtherapeut NVRG. Hij volgde opleiding bij CTTO in Amsterdam. Hij behandelt forensische jongeren van 12-23 jaar en hun gezin en is trainer Geweldloos Verzet.

Wesly Wielkens is Programmaverantwoordelijke FAST(Forensisch Ambulante Systeemtherapie) en Systeemtherapeut NVRG. Hij heeft de Systeemopleiding gevolgd bij het CTTO in Amsterdam. Hij behandelt forensische jongeren van 12-23 jaar en hun gezin en geeft partnerrelatietherapie aan volwassenen.

Brenda Hedemann is MST-ID supervisor en systeemtherapeut bij de Viersprong. In 2011 is zij als MST therapeut gestart, vanuit de overtuiging dat jongeren met gedragsproblemen de meeste kans maken op een goede toekomst als zij behandeld worden in hun natuurlijke omgeving samen met belangrijke sleutelfiguren. Een overtuiging die in de praktijk blijkt te kloppen.

Maaike van Rijn werkt als forensisch orthopedagoog en is in opleiding tot systeemtherapeut. Sinds 5,5 jaar werkt ze bij de Viersprong binnen MST en is supervisor van een team. Haar drijfveer is samenwerken met gezinnen en jongeren die vaak al zijn 'opgegeven' door anderen. Naar hen luisteren, hen begrijpen, de krachten benutten en met hen samen de stapjes zetten die nodig zijn, daar draait het om.

Ben Latooij werkt als contractmanager voor de Uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Hij houdt zich o.a. bezig met de opdrachtcoördinatie van de forensische Jeugdhulp voor de regio Rijnmond die 13 gemeenten telt. Voorheen werkte hij bij grote jeugd ggz-instelling als groepsleider, sociotherapeut en teammanager en in de jeugdreclassering. Zijn doel is tijdig de meest passende jeugdhulp voor een jeugdige te organiseren waardoor de afhankelijk van de professionele hulp zo min mogelijk is en de gezinnen op eigen kracht verder kunnen. Er is speciale aandacht nodig voor de forensische jeugd voor wie er ook een mooie toekomst ligt, met de juiste ondersteuning. In de klassieke gedachte van dader – slachtoffer vergeten we wel eens dat de dader in het verleden mogelijk ook slachtoffer is geweest en dat de wereld niet zo zwart wit is.

Willemijn de Bont
Informatie volgt

Liselot Koning is supervisor en MDFT therapeut bij Timon in het team Ambulante Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond. Zij neemt namens MDFT deel aan de demonstratie casusbespreking forensische tafel van 12.30-13.00 uur. 

Lamyn Belgaroui is YOPE-trainer en spoken word artiest. Lees meer over de workshop die zij geeft hierboven in het programma. 

Thimo van der Pol is Forensische Psychotherapeut en Hoofd Onderzoek bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum en Arkin. Naast het behandelen van jongeren en gezinnen doet hij baanbrekende praktijkonderzoeksprojecten op het gebied van forensische psychologie en psychiatrie. De behandelingen hebben als doel crimineel gedrag te verminderen en pro-sociaal gedrag en interactie te verbeteren door intensieve betrokkenheid van het sociale netwerk: vrienden, school, werk en de maatschappij.

Aanmelden voor deze studiedag